default logo

Esibizioni – Venerdì 22/04 – Fiera Roma

Orario Scuola Disciplina Maestro
15.00 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
15:15 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
15:45 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
16.00 ASD Bushi Dojo Ju Jitsu Luca Molinari
16:15 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
16:30 Kung Fu The’
17.00 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
17:15 Hilot Saoma Hilot Saoma Michele Rizzi
17:30 San Bao Scuola Discipline Orientali Wng Chun Simone Sebastiani
17:45 ASD Tora Timu Judo – Ju Jitsu Raimondo Sarnella
18.00 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
18:30 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
18:45 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
19.00 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
19:15 Sportlab 2.0 Varie Discipline Vito Poderico
19:45 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano

Esibizioni – Sabato 23/04

Orario Scuola Disciplina Maestro
12:15 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
12:30 Acro YogaRoma Acro Yoga Katia Gargiulo                         AlessandroScarpellini
12:45 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
13.00 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
13:15 ATAGO Aikido Mauro Cardoni
13:30 ASD Bushi Dojo Ju Jitsu Luca Molinari
14.00 Kung Fu The’
14:15 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
14:30 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
14:45 Hilot Saoma Hilot Saoma Michele Rizzi
15.00 ASD Maluma Muay Chaiya              Muay Luang Mauro Magliocchetti
15:15 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
15:30 Acro YogaRoma Acro Yoga Katia Gargiulo                         AlessandroScarpellini
16.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
16:15 Scuola Italiana Difesa Personale Wing Chun Emanuele Castagna
16:30 Okami Kendo Roma Kendo Andrea Li Causi
16:45 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
17.00 Sportlab 2.0 Varie Discipline Vito Poderico
17:15 Hilot Saoma Hilot Saoma Michele Rizzi
17:30 ASD Tora Timu Judo – Ju Jitsu Raimondo Sarnella
17:45 San Bao Scuola Discipline Orientali Wng Chun Simone Sebastiani
18.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
18:15 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
18:30 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
18:45 ASD Maluma Muay Chaiya              Muay Luang Mauro Magliocchetti
19.00 ASDG.K.A.I. Karate Flavio Feliziani
19:15 ASDG.K.A.I. Iaido Maurizio Feliziani
19:30 Wudang Pai Kung Fu Kung Fu Giuseppe Siani (You Lidao)
19:45 FIKM Krav Maga Giuseppe Vivinetto
20.00 ASD Ving Tsun Roma Ving Tsun Simone Pietrobono

Esibizioni – Domenica  24/04

Orario Scuola Disciplina Maestro
12:15 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
12:30 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
13.00 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
13:15 Chuang Tong Shaolin Quan Kung Fu Noel Bibudi
13:30 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
13:45 Kung Fu The’
14:30 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
14:45 Scuola Italiana Difesa Personale Wing Chun Emanuele Castagna
15.00 Acro YogaRoma Acro Yoga Katia Gargiulo                         AlessandroScarpellini
15:15 Black Belt Kug Fu Academy Kung Fu Pietro D’Alesio
15:45 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
16.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
16:15 Destination Gym Karate Shinto Ryu Samanta L a Ferrara
16:30 FIKM Krav Maga Giuseppe Vivinetto
16:45 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
17.00 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
17:15 Okami Kendo Roma Kendo Andrea Li Causi
17:30 Centro Studi Arti Marziali e Discipline Orientali Neidao Kung Fu Marcello Mastrogirolamo
17:45 Kaize Dojo Ju Jitsu Gianfranco Sanpalmeri
18.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
18:30 Sportlab 2.0 Varie Discipline Vito Poderico
18:45 ASD Ving Tsun Roma Ving Tsun Simone Pietrobono
19.00 San Bao Scuola Discipline Orientali Wng Chun Simone Sebastiani
19:15 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
19:30 Acro YogaRoma Acro Yoga Katia Gargiulo                         AlessandroScarpellini

Esibizioni – Domenica  25/04

       
Orario Scuola Disciplina Maestro
12:45 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
13.00 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
13:15 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
13:30 ASD Bushi Dojo Ju Jitsu Luca Molinari
14.00   Kung Fu The’  
14:30 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
14:45 AIKM Wing Chun Antonio Pozzi
15.00 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
15:15 San Bao Scuola Discipline Orientali Wng Chun Simone Sebastiani
15:45 Ass. Italiana Battodo Battodo Paolo Maggiore
16.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
16:30 Scuola Tai Chi Chuan Liu Tian Jian Tai Chi Liu Tian Jian
16:45 ASD Ving Tsun Roma Ving Tsun Simone Pietrobono
17:15 Associazione Shaolin Quan Fa Shaolin Shi Yan Hui
17:30 AIKM Wing Chun Antonio Pozzi
17:45 Sportlab 2.0 Varie Discipline Vito Poderico
18.00 Taijimaster Tai Chi Enrico Passeri
18:15 FISK – Federazione Ita. Shorinij Kenpo Shorinji Kenpo Rosario Previti
18:45 ASD Il Ponte – Garuyan Dojo Katori Shinto Ryu- Ryu Ken Jutsu Maurizio Germano
19:15 ASD Tora Timu Judo – Ju Jitsu Raimondo Sarnella